عدد 666

در کتاب مکاشفات یوحنا آمده که حکمتی در کتاب خداست که هرکسی آن را نمی فهمد از جمله عدد 666 که در حقیقت جمع ابجد حروف کلمه عبری "ترسو" torso به معنای شیطان است.

نظریه پردازان غربی بسیاری از حسابهای ریاضی را روی این عدد پیاده کرده اند و مثلا می گویند برعکس این عدد 999 است یعنی یک روز مانده به پایان هزاره ای که شیطان در بند است (هزاره گرایی).

آنان از هرچه بدشان بیاید به این عدد ربط می دهند مثل نام الگور رقیب انتخاباتی بوش که می گویند جمع آن 666 است.

/ 0 نظر / 26 بازدید