جهانی شدن- اسلام- منجی آخرزمان

                                        

Globalization به معنای جهانی شدن و univeraliantion نیز به معنای جهانی سازی کردن است.
جهانی شدن یک فرآیند جبری است که اتفاق می افتد یا افتاده است و کشور ایران متاسفانه خیلی از این قضیه عقب افتاده است. دهکده جهانی به وقوع پیوسته است و این دهکده به راحتی برروی انسانها تاثیر می گذارد اما این جهانی شدن می تواند برای ما هم یک فرصت و هم یک تهدید باشد. اگر دیر بجنبیم جهان غرب مفاهیم ذهنی خود را در اذهان ما می گنجاند و فرهنگ خود را برما تحمیل می کند.
مکتب تشیع قابلیتهای جهانی شدن را دارد. مسلمانان باید آگاهی ها خود را بالا ببرند تا برای ظهور امام زمان (عج) آماده باشند مثلا کسی که ادعای سرباز امام زمان (عج) بودن را دارد باید کاملا با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشد.
از ابزار چت می توان به عنوان یک فرصت برای تبلیغ اسلام استفاده کرد. می توان در پای چت عبادت کرد. ما باید آخرالزمانی باشیم و از این فرصتها استفاده کنیم و جهانی سازی اسلام را انجام دهیم که اگر چنین نکنیم جهان غرب این کار را می کند.
به باور بسیاری از کارشناسان اکنون در مقابل جهان اسلام، صهیونیست قرار گرفته است.
صهیونیستها رهبر مسلمانان را ضدمسیح می خوانند. و در ظهور منجی آخرالزمان شک ندارند تا آنجا که مشخصات امام زمان (عج) را دارند تا او را دستگیر کنند و تا این حد جدی هستند.
به باور آنان جنگ آرماگدون در منطقه خاورمیانه رخ می دهد و بیخود نیست که جهان غرب نیروهای نظامی خود را به این منطقه آورده است و ابزارهای نظامی خود را به این منطقه منتقل کرده اند تا آماده جنگ باشند.
البته آنان جنگ نرم افزاری خود را خیلی قبل شروع کرده اند.
طبق نظریه پردازان غربی از جمله فوکویاما در آخرالزمان لیبرال دموکراسی آمریکا برهمه مکاتب غلبه پیدا خواهد کرد اما کتابهای الهی از جمله زبور داوود و قرآن کریم این امر را تایید نمی کند و طبق مطالب این کتابهای آسمانی، حکومت زمین به صالحان می رسد.
اسلام ظرفیت آن را دارد که جهانی باشد و امام راحل نیز بر این مساله تاکید کرده اند. ما می توانیم این کار را آغاز کنیم. در مقابل تمدن دینی اکنون تمدن غرب وجود دارد که پیشانی آن نیز صهیونیسم است که بحث جهانی شدن را خیلی وقت است که شروع کرده اند.
برخی از پروتکل های دانشوران صهیون:
جهانیان سرانجام زیر نفوذ ما قرار خواهند گرفت.
قدرت سیاسی ما دارای پایه های استواری است زیرا وجود آن محسوس نیست (فیلمهای هالیوودی بخشی از فعالیتهای آن است) و ...
شیطان
کفر باستان اکنون به شکل جدیدی به نام شیطان پرستی تبدیل شده است.
شیطان از منظر مسلمانان قدرت خارق العاده ای ندارد، شیطان فقط دعوت می کند.
هزاره گرایی
در کتاب انجیل آمده که ملکی از آسمان می آید و شیطان را به مدت هزار سال زنجیر می کند و پس از هزار سال شیطان رها شده و منجی ظهور می کند.
براساس این باورها گروههای هزاره گرا شکل گرفته اند و اعتقاد داشتند با پایان سال دو هزار ، هزاره شیطان به پایان رسیده و جهان به هم می ریزد.
هزاره گرایی اکنون در جهان خیلی رواج پیدا کرده است.
فیلم مگیدو نیز براساس هزاره گرایی ساخته شده است.

/ 0 نظر / 39 بازدید