خوش اخلاقی

سخنی از حضرت علی (ع):

سرآغاز دفتر مومن خوش اخلاقی اوست.

(برگرفته از کتاب تحف العقول)

                                              

/ 0 نظر / 7 بازدید