شرایط درک حضور امام زمان در جوامع بشری

در بحبوحه زندگی امروز که اغلب کشورها به خاطر اندک منفعتی جنگ و خونریزی به راه می اندازند و درحالیکه هرروز شاهد کشته شدن انسانهای بی شماری براثر جنگ،‌ فقر،‌گرسنگی،‌ اعتیاد و بیماریهای مهلکی همچون ایدز هستیم شاید سخن از یک نفر که جهانی را رهایی بخشد همانند سخن از طلوع خورشید پرتلالو در نیمه شبی ظلمانی،‌سخنی بس گزاف و دور از ذهن به نظر برسد. اما واقعیت این است که تمام انسانها در اعماق وجودشان آرزومند چنین جهانی هستند و در تمام ادیان شخصی به نام منجی بشریت شناسانده شده است تا صلح و رستگاری را به دنیا بازگرداند. در دین اسلام نیز مسلمانان عقیده راسخی به این منجی بشریت یعنی امام زمان (عج)‌ دارند و منتظر روزی هستند تا نور او از جانب مکه بتابد و سراسر جهان را روشن کند. اما چرا امام زمان (عج) حالا و در همین نقطه زمانی ظهور نمی کند و دلیل غیبت ایشان چیست؟

/ 0 نظر / 26 بازدید