چه کسی ما را نجات خواهد داد؟

منجی ما مهدی به معنای هدایت شده است. از جانب کعبه با ندای "آیا یاری گری هست که مرا یاری دهد"‌ ظهور می کند.

/ 2 نظر / 33 بازدید
رشید داودی

سلام خیلی خوب و مفید بود[گل] [لبخند][گل][لبخند] ... مولای ما دعا کن برای ما ... بی تو لبها به خنده مباد و نرگس چشمان بی تو گریان باد. ای واصل زمین و آسمان! ای وارث آدم تا خاتم! ای آخرین برهان روشن! بی تو دلتنگی ما را پایان نیست. بی تو گذر زمان را توان دیدن نیست. بی تو عشق را نگاه باور نیست. شمع در فراغت اشکریز است و گل برگ ریز و ما در عجبیم که با وجود این حزن و اندوه ، زندگی همچنان در چرخش است. [گل][گل][گل] التماس دعا

رشید داودی

سلام خیلی خوب و مفید بود[گل] [لبخند][گل][لبخند] ... مولای ما دعا کن برای ما ... بی تو لبها به خنده مباد و نرگس چشمان بی تو گریان باد. ای واصل زمین و آسمان! ای وارث آدم تا خاتم! ای آخرین برهان روشن! بی تو دلتنگی ما را پایان نیست. بی تو گذر زمان را توان دیدن نیست. بی تو عشق را نگاه باور نیست. شمع در فراغت اشکریز است و گل برگ ریز و ما در عجبیم که با وجود این حزن و اندوه ، زندگی همچنان در چرخش است. [گل][گل][گل] التماس دعا