عشق+14
خوش اخلاقی

سخنی از حضرت علی (ع):

سرآغاز دفتر مومن خوش اخلاقی اوست.

(برگرفته از کتاب تحف العقول)

                                              

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۸/٤/۱٠ - عشق و 14