عشق+14
آرماگدون

آرماگدون کلمه ای عبری است. در کتاب مسیحیان آمده که سه روح خبیث از دهان شیطان بیرون آمده و این سه روح پادشاهان زمین را برای جنگی در مکانی جمع می کنند که این مکان کوه "مگیدو"  است که در فارسی و عربی هرجمیدون و در انگلیسی آرماگدون نامیده می شود.

آرماگدون مکانی است که گفته می شود جنگ آخرالزمان در آن مکان رخ می دهد. در فرهنگ آکسفورد از آرماگدون به عنوان "واقعه" یاد می شود.

فیلمی به نام آرماگدون نیز ساخته شده که در آن سنگ بزرگی بعد از 65 میلیون سال دوباره می خواهد به زمین برخورد کند و آمریکا جلوی آن را می گیرد.

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۸/٧/٢۱ - عشق و 14