عشق+14
دلیل غیبت امام زمان (عج)

برای درک دلیل غیبت امام زمان (عج) از حدیثی از خود ایشان آغاز می کنیم. این حدیث منسوب به امام زمان (عج) است که به لحاظ سند برمی گردد به شیخ مفید رحمت الله از فقهای نامدار و بزرگی که امام زمان (عج)‌ اعتنا و توجه خاصی به ایشان داشتند و ارتباط شیخ مفید با امام زمان (عج)‌از نواحی مختلف اعلام و اثبات شده و آن حدیث که خطاب به شیخ مفید است:‌ اگر شیعیان ما خدا موفقشان کند به طاعتش را که بر سر عهد و پیمانی که با ما داشتند بمانند و اجابت کنند و متعهد باشند هیچگونه تاخیری در ملاقات ما ایجاد نخواهد شد. پس اینکه می گویند امام زمان (عج)‌ غایب است به خاطر توفیقی است که ما نداریم وگرنه ایشان که حی و حاضر است و ما متاسفانه با اعمال و رفتارمان این توفیق را سلب کردیم. در آیه ۶١ سوره یاسین قرآن کریم نیز خداوند می فرماید: که خدای متعال سوال می کند:" آیا ای انسان من با تو عهدی نداشتم که شیطان را نپرستید؟"

پس چون ما به عهد و پیمان وفا نکردیم این توفیق از ما سلب شده است و این همان عهد و پیمان در روز الست هنگام خلقت انسانها بوده است. هنگامی که تمامی انسانها به وحدانیت خدا شهادت دادند و این شهادت در نهاد انسانها به ودیعه گذاشته شده است.

همچنین این حدیث اشاره خوبی دارد به احادیث و روایات گذشته انبیا از حضرت آدم تا پیامبر اسلام.

به این معنا که خدای متعال قوانین بشری را براساس جبر پیریزی نکرده است. آنچه انبیا در طول تاریخ به آن اشاره کرده اند و تلاش کرده اند و برای به دست آوردن آن آزار و ستمهای فراوانی متحمل شدند و بسیاری از آنان نیز به شهادت رسیده اند برای آن بوده است که خود مردم و آحاد جامعه به یک باوری برسند و براساس آن باور راه خیر را برگزینند و از راه شر بپرهیزند.

انسان موجودی مختار است و ارزش و اعتبار و ثواب اعمال او به همین مختار بودن اوست و انبیا کوشیده اند انسان را در دایره همین اختیار دعوت کنند و این تعارضی با این که تمام امور در دست خداست ندارد و قوانین الهی به قوت خود باقیست.

پس قانون بر این است که ما خودمان وضع زندگی خودمان را می سازیم و این تصور که امام زمان (عج)‌ فراتر از اختیار ما و به اصرار و اجبار بخواهند تحولی درزندگی ما ایجاد کنند جزء‌ موارد خاص است و اغلب اینگونه نیست.

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۸/٥/۱٥ - عشق و 14

شرایط درک حضور امام زمان در جوامع بشری

در بحبوحه زندگی امروز که اغلب کشورها به خاطر اندک منفعتی جنگ و خونریزی به راه می اندازند و درحالیکه هرروز شاهد کشته شدن انسانهای بی شماری براثر جنگ،‌ فقر،‌گرسنگی،‌ اعتیاد و بیماریهای مهلکی همچون ایدز هستیم شاید سخن از یک نفر که جهانی را رهایی بخشد همانند سخن از طلوع خورشید پرتلالو در نیمه شبی ظلمانی،‌سخنی بس گزاف و دور از ذهن به نظر برسد. اما واقعیت این است که تمام انسانها در اعماق وجودشان آرزومند چنین جهانی هستند و در تمام ادیان شخصی به نام منجی بشریت شناسانده شده است تا صلح و رستگاری را به دنیا بازگرداند. در دین اسلام نیز مسلمانان عقیده راسخی به این منجی بشریت یعنی امام زمان (عج)‌ دارند و منتظر روزی هستند تا نور او از جانب مکه بتابد و سراسر جهان را روشن کند. اما چرا امام زمان (عج) حالا و در همین نقطه زمانی ظهور نمی کند و دلیل غیبت ایشان چیست؟

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۸/٥/۱٤ - عشق و 14