عشق+14
چه کسی ما را نجات خواهد داد؟

منجی ما مهدی به معنای هدایت شده است. از جانب کعبه با ندای "آیا یاری گری هست که مرا یاری دهد"‌ ظهور می کند.

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۸/٤/۱۳ - عشق و 14

خوش اخلاقی

سخنی از حضرت علی (ع):

سرآغاز دفتر مومن خوش اخلاقی اوست.

(برگرفته از کتاب تحف العقول)

                                              

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۸/٤/۱٠ - عشق و 14

دجال ظهور کرد

یکی از نشانه های ظهور امام زمان (عج)‌ ظهور دجال است می گویند این دجال یک آدم یک چشم است و از بچگی شنیدم که در اصفهان شاید ظهور کنه اما خب خیلی ها هم معتقدند دجال همین الان ظهور کرده است.

دجال همین الان پیش روی شماست بلکه به اعتقاد این دسته از آدمها تلویزیون خود خود خود دجال است و بسیاری از انسانها را به بیراهی می کشه.

شاهد این مدعا هم انواع و اقسام شبکه های آموزش سکس و ... از طریق ماهواره و اینترنت در تلویزیون و کامپیوتر است.

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳۸۸/٤/۳ - عشق و 14